montáž

Správná montáž vašich oken i dvěří

Správný montážní postup je klíčový pro optimální funkčnost a dlouhou životnost nových oken a dveří. Dodržováním norem ČSN zajišťujeme správné utěsnění připojovacích spár.

MONTÁŽ OKEN A NORMA ČSN 74 6077

Aktuální platná norma  ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – požadavky pro zabudování poskytuje jasný rámec požadavků na správnou instalaci a montáž oken a dveří.  Tato norma je dostupná pro všechny zainteresované strany, včetně montážníků, výrobců oken, projektantů a stavebníků. Jejím cílem je zajistit, aby montáž odpovídala stanoveným standardům a přispívala k optimální funkčnosti a bezpečnosti instalovaných oken a dveří.

Montáž musí být být třístupňová:

  1. Z vnitřní strany parotěsná folie, která chrání izolační vrstvu oknařské pěny před vlhkostní z interiéru, přerušuje tepelný most a brání vzniku plísní.
  2. Oknařská polyuretanová pěna jako izolant.
  3. Paropropustné pásky nebo komprimační pásky – vodotěsná a paropropustná membrána – brání proti zatékání do fasády a promrzání a UV záření, kde by hrozila degradace montážní pěny.

Parotěsné a paropropustné pásky

Jedná se o vnější a vnitřní uzávěry připojovací spáry, která se nachází mezi osazovacím rámem a ostěním stavebního otvoru. Známé jsou také pod pojmem „funkční pásky“. Hlavním cílem je bránit pronikání vlhkosti do spáry, kde by mohlo docházet k degradaci montážní pěny, a i výrobku samotného. Po osazení výrobku a zapravení se jedná se o okem „neviditelnou“ stavebně-konstrukční část budovy. Naše firma používá dlouhodobě pásky známé a osvědčené značky SOUDAL a ILLBRUCK.

Vnitřní pásky brání vnikání vzdušné páry do připojovací spáry. Obsah páry se mění v závislosti na období a převážně v zimě je tento efekt největší.
Venkovní pásky velmi účinně brání srážkovému dešti, aby nedocházelo k vnikání venkovní ochrana proti hnané vodě a uv záření, kde by hrozila degradace montážní pěny.

Oba typy pásek jsou lepeny po celém obvodu z jedné strany na okenní rám a z druhé strany na zdivo. Preciznost nalepení pásek je důležitá i v detailech. Zdivo (podklad) musí být zarovnaný, očištěný od mastnoty a nečistot.

Kontaktujte nás

VÁCLAV BARÁK - TESTO
IČO: 13715003
DIČ: CZ6509020100

Adresa

LHOTA RAPOTINA 146
679 01 SKALICE NAD SVITAVOU

e-MAIL

testo@testo-cs.cz

Telefon

516 453 697